Μπορείτε να ακυρώσετε μία παραγγελία σας

α) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας  και εμείς θα αναλάβουμε την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

β) Μετά την αποστολή ή/και παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνήστε μαζί με το Τμήμα Πωλήσεων μέσω της φόρμας επικοινωνίας εξηγώντας το λόγω που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς, ώστε να σας ενημερώσουμε για όλες τις επιλογές σας.